CÁO PHÓ 26.07.2021

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH

GIÁO XỨ CHÚNG TA CÓ

ANH GIUSE HÀ MINH DŨNG

SỐ NHÀ 72 ĐINH ĐIỀN ĐI CÁCH LY VÌ CO VY VÀ ĐÃ MẤT

CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN GIUSE.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo