CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN C

“Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa
và có Mẹ của Chúa Giêsu ở đó...” (Ga 2, 1-12)

   1/ Theo dõi từng biến cố trong đời Chúa Giêsu ta thấy Đức Mẹ xuất hiện cách kỳ lạ ở mỗi chặng đường Cứu Thế của Chúa:

- Bắt đầu và kết thúc thời thơ ấu.

- Bắt đầu và kết thúc thời ẩn dật.

- Bắt đầu và kết thúc thời công khai.

   2/ Nếu so sánh hai biến cố Hiển Linh (tỏ mình ra): Phép Rửa ở sông Giođan và Hiển Dung trên núi Tabor với Tiệc Cưới ở Cana, ta thấy rõ vai trò của Đức Mẹ phần nào giống vai trò của Chúa Cha.

   3/ Ở sông Giođan và trên Núi Thánh, Chúa Cha đã xác nhận và giới thiệu Chúa Con cho Israel và cả nhân loại: “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Đẹp Lòng Ta Mọi Đàng, Các Ngươi hãy Nghe Lời Người”.

   4/ Tại Cana, Đức Mẹ xuất hiện đúng lúc để giới thiệu Con mình cho gia nhân, cho các môn đệ và các khách dự tiệc... ”Thầy bảo gì các ngươi hãy làm theo”.

   5/ Phép Lạ Nước Hóa Thành Rượu Ngon chứng minh Chúa Giêsu là Thiên Chúa quyền năng. Người có Toàn Quyền trên Vật Chất Thiên Nhiên (biến đổi bản tính sự vật). Các tông đồ đã chứng kiến và đã tin: “Đức Giêsu đã làm Phép Lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa và đã tỏ Vinh Quang Người và các môn đệ tin Người”.

   6/ Bài học rút ra: Chúa Cứu Chuộc loài người bằng Thập Giá, Cái Chết và Phục Sinh nhưng cũng bằng Tin Mừng nữa.

   Thánh Augustinô nói: “Chúa dựng nên con không cần con nhưng để cứu con thì cần có con”.

   “Phải vâng nghe Lời Người” chính là Chìa Khóa mở Cửa Thiên Đàng: “Không phải các ngươi cứ kêu Lạy Chúa, Lạy Chúa! là được vào Nước Trời nhưng chỉ những ai (nghe Lời Chúa) làm theo Ý Cha mới được vào” (Mt 7, 21).

- Muốn có Rượu Ngon để mọi người có niềm vui, chủ nhà khỏi bị tai tiếng, các gia nhân”Phải vâng Lời Người.”

- Nhân loại thiếu Ơn Chúa còn bi đát gấp ngàn lần tiệc cưới thiếu rượu... Muốn bảo đảm hạnh phúc đời đời tất yếu phải vâng Lời Người. (Lc 9, 35)

            Lời Chúa phải là Tin Mừng các Tông Đồ truyền lại và được giải thích dưới sự hướng dẫn của Giáo Hội. (không phải do người này, nhóm nọ tự mình cắt nghĩa Kinh Thánh.) “Nếu có một ai, dù là Thiên Thần trên trời xuống giảng cho anh chị em một Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi rao giảng thì Xin Thiên Chúa loại trừ người ấy (Gl 1, 8).


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo