DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI - tháng 11.2021

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : Tansachau.com

Tháng 11.2021

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1.               

MAILY KHIÊM

USA

2.000.000

2.               

Ô. HOÀNG SƠN

K6

500.000

3.               

CHỊ THỦY

K3

3.000.000

4.               

GIÁO DÂN

 

1.000.000

5.               

ÔB MÃO

K3

1.000.000

6.               

GIÁO DÂN

K2

1.000.000

7.               

ÔB TRÙM CƯỜNG

K4

200.000

8.               

BÀ LÝ THỊ MƯỜI

89 ĐINH ĐIỀN

1.000.000

9.               

GIÒ CHẢ TÂN HƯƠNG

PVH

500KG GẠO, 1T BỘT NẾP

10.           

AC LIỄU MINH

USA

2.000.000

11.           

ÂN NHÂN

K6

500.000

12.           

KIM LONG

RL.1B

300.000

13.           

GIÁO DÂN

K5

1.000.000

14.           

AC KHIÊM NHUNG

K3

500.000

15.           

BÀ CẢNH

K1

1.000.000

16.           

ÔB TRÙM BAI

K1

1.500.000

17.           

BÀ QUẢNG THUYÊN

K4

500.000

18.           

ÂN NHÂN

 

100KG GẠO

19.           

ÂN NHÂN

 

150KG GẠO

20.           

PHỞ ĐỨC

TCL

50KG GẠO

21.           

ÂN NHÂN

K2

6.000.000

22.           

CHỊ HOA

70 BÙI THỊ XUÂN

2.000.000

23.           

ÂN NHÂN

 

3.272.000

24.           

ÚT HIỀN

K3

40KG THỊT HEO

25.           

A. DŨNG

K5

500.000


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo