LỄ GIÁNG SINH: LỄ RẠNG ĐÔNG

“Họ hối hả tới nơi và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ... ”(Lc 2, 15- 20)

 

   1/ Mục đồng là những người nghèo khó, bé nhỏ trước xã hội nhưng lại rất gần gũi, thân thương với Thiên Chúa, Tin Mừng Chúa Cứu Thế đến được báo cho họ đầu tiên: “Ta báo cho các ngươi Tin Mừng cả thể, cũng là Tin Mừng cho toàn dân: hôm nay, trong thành Đavit, Đấng Cứu Thế đã ra đời” (Lc 2, 10- 11).

   2/ Họ tin lời sứ thần và “hối hả tới nơi” theo dấu hiệu Sứ Thần đã báo... Họ đã gặp được Chúa Hài Đồng, Đức Mẹ và Thánh cả Giuse...

   3/ Gia cảnh nghèo quá! Không nhà không cửa, chẳng có giường chiếu, không có nôi cho con, phải dùng “Máng cỏ”. Có lẽ không có gia đình nào nghèo đến thế!

   4/ Được nghe, được thấy... họ tin ngay và hiểu lời báo cho họ. Họ ca tụng Chúa và kể lại cho mọi người những gì mắt thấy tai nghe... Tất cả những người nghe đều ngạc nhiên và ca tụng Chúa...

   5/ Còn Đức Mẹ thì “Ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng”...

   Những bài học rút ra:

   a/ Sống tinh thần nghèo khó và quyết tâm tìm Chúa thì Chúa cho gặp ngay (như các mục đồng).

   b/ Phải thành tâm vâng theo lời Sứ Thần chỉ dẫn. Ngày nay vẫn không thiếu “Sứ Thần” là các thừa tác viên của Giáo Hội: “Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe họ” (Lc 16, 29).

   c/ Sứ mạng loan báo Tin Mừng mọi nơi và bằng mọi cách... nhất là bằng đời sống thánh thiện, bác ái, công bình...

   d/ Mẫu gương cầu nguyện và suy niệm của Đức Maria cần được noi theo để luôn kết hợp với Chúa như “cành nho liền cây”.

***********

Xin Mẹ dạy chúng con những bài học trên. Amen.

Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai...” (Mi Trầm).

Hang đá Belem và đoàn mục đồng thể hiện lý tưởng 8 mối phúc.


Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo