Tin Tức

KIỆU THÁNH THỂ GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU - 2019

Cộng đoàn Giáo Xứ Tân Sa Châu cung nghinh Thánh Thể.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH - THÁNH LỄ TIỆC LY

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY !

THÁNH LỄ TIỆC LY - RỬA CHÂN

Thầy đã làm gương cho anh em. . . anh em hãy. . . cho nhau

MỘT VÀI HÌNH ẢNH LỄ LÁ GX TÂN SA CHÂU

VIDEO LỄ LÁ GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU Một số hình ảnh lễ lá Giáo Xứ Tân Sa Châu 2019 :

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo