ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các luật sĩ và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. (Mt 5,20)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”. (Mt 5, 24)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

Mt 5,17-19 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”.(Mt 5,17)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật”. (Mt 5, 17)

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Chính anh em là muối cho đời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. (Mt 5, 13-14)

Lời Chúa hằng ngày : Thứ Hai Tuần X - Mùa Thường Niên
ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

Lạy Chúa, Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, xin đáp lời con cái nài van mà soi sáng cho biết những gì là chính đáng, và giúp chúng con đủ sức thi hành.

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

  Nghe lời chúa MP3:    Chúa Nhật Tuần X - Mùa Thường Niên   Bài đọc 1     St 3,9-15 Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà. Bài trích sách Sáng thế. 9 Sau khi con người ăn trái cây biết lành biết dữ, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi ở đâu ?” 10 Con người…

Lời Chúa hằng ngày: Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

Ngày thứ Bảy tuần thứ hai sau lễ Hiện Xuống. Giáo Hội cho chúng ta mừng Lễ Trái Tim của Đức Mẹ ngay sau khi chúng ta mừng Lễ Trái tim Chúa Giêsu.

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo