THỨ BA NGÀY 03 THÁNG 05 - LỄ KÍNH THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ÐỒ

(Ga 14, 6-14)

“Thầy là đường, sự thật và sự sống”

   1/ Chúa Giêsu là đường duy nhất dẫn về trời, không có đường nào khác.

   Chúa bảo: “Không ai đã lên trời trừ Con Người từ trời xuống” (Ga 3, 13). Chỉ có Đấng từ trời xuống mới biết đường lên trời. Cứ bám lấy Chúa Giêsu là không bao giờ lạc đường (bám Chúa Giêsu cũng là bám lấy Giáo Hội vì Chúa đã trao chìa khóa cho thánh Phêrô là đầu Giáo Hội).

- Mỗi tín hữu cũng sẽ là người dẫn đường cho anh chị em mình về trời (cha mẹ dẫn con cái, ông bà dẫn cháu chắt... chúng ta dẫn tất cả những ai chưa biết đường).

   2/ Chúa Giêsu là sự thật: “Nơi Ngài không có gì gian dối” (1 Pr 2, 22). Ngoài Chúa Giêsu và Giáo Hội ra, không đâu có sự thật vẹn toàn.

   Người tín hữu ăn ngay nói thật, không bao giờ gian dối, dù nói dối chơi... thế mới làm chứng cho Chúa Giêsu là Sự thật.

   3/ Chúa Giêsu là sự sống: “Ta đến để chiên Ta được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).

   Tín hữu Chúa phải luôn “Pro Life” không “Pro Choice”. Hãy yêu sự sống, làm cho mọi vật sống động, cho cỏ cây, muông thú có đất sống... chống phá thai, an tử, hủy hoại môi trường, săn bắt tận diệt... Đó phải là đức tính của người công giáo.

   Lạy Chúa Giêsu! xin cho chúng con bám theo Chúa luôn mãi.

***********

            “Này Chúa hỡi! con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi...” (Lm Thành Tâm).   


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo