THỨ BA TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN

“Ngày Sabat được tạo ra cho loài người chứ không phải loài người cho ngày Sabat. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sabat” (Mc 2, 23-28)

   1/ Kính Thánh nói: Thiên Chúa tạo dựng trời đất, muôn vật trong 6 ngày. Ngày thứ bẩy (Sabat) Ngài nghỉ ngơi. Ngài truyền cho mọi loài giữ ngày Sabat.

   2/ Mục đích của việc nghỉ ngày Sabat là để làm việc thờ phượng Chúa: (cầu nguyện, tế lễ Chúa, nghe đọc Lời Chúa và giải thích Luật Chúa).

   Nghỉ việc ngày Sabat cũng là để loài người và loài vật được dưỡng sức sau 1 tuần làm việc vất vả, cũng để con người có giờ thăm hỏi, chăm sóc người thân và những người xung quanh.

   3/ Đây là luật vô cùng nhân đạo phát xuất từ đạo Chúa, ảnh hưởng tới toàn nhân loại hôm nay. Nếu không có luật này thì những nô lệ, những lao công nghèo bị vắt kiệt sức… tính nhân đạo còn ảnh hưởng trên cả súc vật. Tất cả những con vật làm việc đều được nghỉ ngày Sabat, được nuôi ăn bồi dưỡng…

   4/ Người Do Thái thêm thắt những luật buộc khiến việc giữ ngày Sabat trở nên nặng nề: không được chữa bệnh ngày Sabat, bứt vài bông lúa… mà họ cho là gặt lúa, cấm làm trong ngày Sabat rồi chất vấn Chúa Giêsu… Chúa cho biết Ngài là chủ ngày Sabat, tức là Thiên Chúa đã lập nên ngày Sabat.

   Từ nay mọi người phải giữ ngày Sabat theo ý Ngài. Đó là:

- Trở về Ý nghĩa Chúa ấn định ban đầu. Nghỉ để thờ Chúa, dưỡng sức, chăm sóc cho nhau.

Ngày Sabat cần làm những việc lành phúc đức, bác ái phục vụ vô vị lợi… (Không bao giờ cấm làm việc lành trong ngày Sabat)

Chúa Giêsu là chủ ngày Sabat mà Chúa sống lại ngày Chúa nhật nên chuyển ý nghĩa, quy luật ngày Sabat sang ngày Chúa nhật để tôn thờ Chúa Giêsu và Thiên Chúa Ba Ngôi cùng thi hành đức bác ái với anh chị em mình.

            Ghi chú: Ai cần thiết phải đi làm ngày Chúa nhật thì xin phép cha xứ hoặc cha giải tội một lần cho một năm và phải rộng rãi giúp đỡ người nghèo để bù thế (làm việc ngày Chú Nhật có lương và thường lương cao hơn ngày thường nên phải biết chia sẻ).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo