THỨ SÁU TUẦN 7 PHỤC SINH

(Ga 21, 15-19)

“Simôn, anh có mến Thầy không?
– Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con mến Thầy.
- Hãy chăm sóc đàn chiên của Thầy”

 

   1/ Rõ ràng Chúa đặt Phêrô làm đầu, chăm sóc đàn chiên (xem thêm Mt 16, 18-20).

   2/ Điều kiện Chúa đòi hỏi là Mến Chúa (giữ Lời Chúa, tin, yêu. làm cho mọi người nhận biết Chúa, làm vinh danh Chúa. Chấp nhận hy sinh mọi sự vì Chúa… )

   3/ Việc làm của mục tử là hiến cả đời mình cho đàn chiên: Chăn nuôi, che chở, bảo vệ, phát huy… có sói dữ tới thì liều mạng để cứu chiên. không bỏ chạy thoát thân.

   4/ Đàn chiên lớn là Giáo Hội, vừa là Giáo phận, Giáo xứ nhỏ là các gia đình (Hội Thánh tại gia).

   Muốn làm tròn nhiệm vụ phải học gương Phêrô: giữ đúng lời hứa mến Thầy, giữ lời Thầy, cần cù chăm sóc, dậy dỗ đàn chiên, chiến đấu với những kẻ chủ trương sai lạc… Cuối cùng chết trên Thập Giá vì Thầy và vì đàn chiên.

            Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp… trong lúc loạn ly, đã nhất định ở lại với đàn chiên… Và đã bị sát hại vì nhiệm vụ của mình… Cha được mọi người yêu mến và tin tưởng nhờ Cha cầu bầu cùng Chúa cho họ.    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo