THỨ TƯ TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN

 

   1/ Chúa Giêsu không phải là bác sỹ, Ngài đến để rao giảng Tin Mừng chứ không phải để trị bệnh cho dân.

   2/ Trong khi rao giảng Chúa Giêsu chữa các bệnh tật với mục đích:

- Chứng minh Ngài là Thiên Chúa quyền năng.

- Ngài là Thiên Chúa giầu lòng thương xót (Ep 2, 4).

- Ngài làm ứng nghiệm lời các tiên tri báo trước về Ngài: Người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng (Mt 11, 5).

- Ngài mời gọi người ta tin theo Ngài (phép lạ chỉ xẩy ra cho ai có lòng tin mà thôi).

   3/ Tại sao Chúa không cho quỷ làm chứng cho Chúa?

- Quỷ xấu xa tự bản chất, nơi chúng không có gì là tốt cả, do đó nó có làm chứng cũng chỉ vì ý đồ xấu mà thôi.

- Quỷ rêu rao quyền năng Chúa chắc chắn dư luận xôn xao, làm cớ cho các lãnh đạo ra tay trước thời điểm đã ấn định.

   Lạy Chúa Giêsu! Chúng con tin Chúa là Thiên Chúa quyền năng, nhân từ. Xin chữa lành bệnh tật hồn xác chúng con và cho chúng con ơn can đảm làm chứng cho Chúa. Amen.

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo