TIỂU SỬ

THỨ NĂM TUẦN 21 Thuong niên

“Anh chị em hãy canh thức vì anh chị em không biết giờ nào ông chủ về... ” (Mt 24, 42-51)    1/ Người ta vẫn nói: “Sinh hữu hạn, tử bất kì” (Chẳng ai biết mình ra đi lúc nào). Chúa nhắc trước cho ta: “Phải sẵn sàng luôn”.    2/ Thế nào là canh thức hay sẵn sàng? - Như “Lính canh mong đợi hừng đông...”(Tv…

THỨ NĂM TUẦN 15 TN

“Tất cả những ai mang gánh nặng nề hãy đến với Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” (Mt 11. 28-30)    1/ Con người ở trần gian mang đủ mọi thứ gánh nặng: nỗi lo cơm áo, gạo tiền; chuyện học hành; nhà cửa; công việc; an ninh cho mình và người thân; bệnh tật hồn xác… đời là bể khổ.    2/ Chỉ đến với…

© Copyright 2019-2022 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo