THỨ BA TUẦN 28 Thuong nien

“Bên ngoài chén đĩa thì các ông rửa sạch, còn bên trong các ông thì đầy chuyện cướp bóc, gian tà".(Lc…

THỨ HAI TUẦN 28 Thuong nien

  (Lc 11, 29-32) “Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài đấu lạ ông Giona”.    1/ Tại…

CHÚA NHẬT 28 TN B

  (Mc 10, 17-27) “... Có một thanh niên chạy đến quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu và hỏi: Thưa Thầy nhân…

NGÀY 07 THÁNG 10

Lễ kính Ðức Mẹ Mân Côi  (Lc 1, 26-38) “Mừng vui lên! Hỡi Bà đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà... Nghe…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo