THỨ NĂM TUẦN 3 PS

“Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chẳng ai đến với Tôi được nếu Cha Tôi là Đấng đã sai Tôi không…

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH năm B

(Lc 24, 35- 48) “Có lời Kinh Thánh chép rằng Đức Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba, sẽ từ cõi…

THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH

(Ga 6. 16-21) “Biển động, gió thổi mạnh…Các ông thấy Đức Giêsu đi đến… thì hoảng sợ. Chúa nói: Thầy…

THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH

(Ga 6, 1-15) “Đức Giêsu cầm bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho mọi người, cá cũng vậy, họ ăn no,…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo