NGÀY 28 THÁNG 10

Lễ kính Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ  (Lc 6,12-19)  “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, Ngài  thức suốt…

THỨ BA TUẦN 30 TN

“Hạt cải thành cây... chim trời có thể đến làm tổ” (Lc 13, 18-21)    1/ Hạt cải rất nhỏ so với các hạt…

THỨ HAI TUẦN 30 TN

(Lc 13, 10-17) “Ông trưởng hội đường tức tối vì Chúa Giêsu chữa bệnh ngày Sabat... ông nói với dân chúng:…

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo