Lễ kính Thánh Anrê Tông Ðồ

NGÀY 30 THÁNG 11  (Mt 4, 18-22)    “Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: Hãy hối cải vì Nước Trời đã…

THỨ HAI TUẦN 1 MV

“Ngay cả trong dân Israel tôi cũng chưa thấy người nào có lòng tin mạnh như thế” (Mt 8, 5-11)    1/…

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm B

 “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13, 33-37)   …

THỨ BẢY TUẦN 34 TN

  “Anh chị em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu đủ sức thoát khỏi những điều  sắp xẩy đến và đứng…

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo