NGÀY 29 THÁNG 09 Các kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần

“Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”  (Ga 1, 47-51) 1/ Giới…

THỨ BA TUẦN 26 TN

“Khi đã đến ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem” (Lc 9, 51-56)   …

THỨ HAI TUẦN 26 TN

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Ai tiếp đón Thầy là tiếp đón Đấng đã sai…

CHÚA NHẬT 26 TN A

(Mt 21, 28-32) “Những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào Nước Trời trước các ông...”

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo