NGÀY 25 THÁNG 01 Lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15-18)    1/…

THỨ HAI TUẦN 3 TN

“… Satan không thể tồn tại nhưng đã tận số” (Mc 3, 22-30)    1/ Kẻ chống phá Đức Giêsu mạnh nhất là…

CHÚA NHẬT 3 TN B

“… Các anh hãy đi theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo