THỨ BẢY TUẦN 17 TN

“Vua Hêrôđê sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Môn đệ ông đi báo tin cho Chúa Giêsu”. (Mt 14, 1-12)…

THỨ SÁU TUẦN 17 TN

  (Mt 13, 54-58) “Ông không phải con bác thợ mộc sao? Bởi đâu ông được khôn ngoan và làm được phép lạ…

THỨ NĂM TUẦN 17 TN

“Người ta nhặt cá tốt cho vào giỏ còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (Mt 13, 47-53)    1/ Hình ảnh ngày tận…

Giáo xứ Bình Minh thương tặng Sài Gòn 8 tấn chuối

     Ngày 25/07/2021  Chủ đề   yêu thương    Từ khóa   Sài Gòn        Tweet TGPSG-- Đồng cảm với Sài…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo