THỨ NĂM TUẦN 14 TN (Mt 10, 6-15)

“Anh chị em đã được cho không thì cũng hãy cho không như vậy”    1/ Các tông đồ được Chúa cho không…

THỨ TƯ TUẦN 14 TN (Mt 10, 1-7)

  “Anh em đừng đi tới vùng dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samaria nhưng hãy đến với chiên…

THỨ BA TUẦN 14 TN (Mt 9, 32-38)

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít,  anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về”    1/ Báo Công…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

  Website: tansachau.com Tháng 06 năm 2020 Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền 01 Ông Bà Trùm Cường K4 200.000…

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo