Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B - Nhu Cầu Số Một (Mc 14,12-16.22-26)
Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy giả - Sứ mạng cuộc đời (Lc 1,57-66.80)
KINH MÂN CÔI VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo