VỀ NHÀ CHÚA

AI TÍN 19/10/2021

AI TIN TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITO PHỤC SINH CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ  ANH ĐAMINH  PHẠM QUỐC HIẾU SINH NĂM 1987  MẤT 17/10/2021  ĐỊA CHỈ 60 A BÙI THỊ XUÂN - GIÁO KHU III CỘNG ĐOÀN CẦU NGUỴEN CHO ANH.

AI TÍN - NGÀY 6/10

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ BÁO TIN CỤ BÀ LUCIA NGUYỄN THỊ HOA GIÁO KHU 3 Đã về bên Chúa ngày 5/10/2021 Cộng đoàn gx cầu nguyện cho bà sớm hưởng tôn nhan Chúa.  

AI TÍN - NGÀY 1/10

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO XỨ TRẬN TRỌNG BÁO TIN BÀ MARIA MAI THỊ TIN SINH 1958  GIÁO KHU II QUA ĐỜI NGÀY 25/09/2021 BÀ MARIA ĐÀO THỊ MẬN (BÀ CƠ) SINH 1928 - 2021  GIÁO KHU III QUA ĐỜI NGÀY 30/09/2021 CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO 2 LINH HỒN MARIA SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

AI TÍN 17/09/2021

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU AI TÍN  ÔNG GIUSE TRẦN VĂN HỘ  SỐ 95 ĐINH ĐIỀN  - GIÁO KHU 4  VỀ NHÀ CHA LÚC 18 G  NGÀY 17/09/2021  CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN CHO ÔNG.

ÁI TÍN ngày 10/09/2021

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH CỘNG ĐOÀN GIÁO XƯ BÁO TIN BÀ MARIA VŨ THỊ THÌN  BÀ MARIA MAI THỊ LIÊN  mất vì nCov . Cộng đoàn cầu nguyện cho hai bà Maria.

AI TÍN NGÀY 20/08/2021

CHỊ CATARINA MAI THỊ KHEN  27 A BÙI THỊ XUÂN 

AI TÍN ngày 18/08/2021

GIUSE HÙNH KỲ TRUNG  SINH 03/05/1971 MẤT 18/08/2021 409 LÊ VĂN SỸ P 02 TÂN BÌNH

AI TÍN 19/08/2021

AI TÍN 10/08/2021

AI TÍN

AI TÍN 30.07.2021

AI TÍN 28/07/2021

CÁO PHÓ TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU KÍNH BÁO CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ TÝ (BÀ ĐANG) SINH 1932  ĐÃ DƯỢC CHÚA GỌI VỀ TRONG KHU CÁCH LY COVID LÚC 20 G NGÀY 28/07/2021 CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO BÀ MARIA.

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo