Thông Báo

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

  Website : tansachau.com Tháng 03 năm 2019 STT HỌ và TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 01 B. NGUYỄN THỊ TẦN 85 ĐĐ. K 4 01 Tạ gạo 02 GIÒ CHẢ TÂN HƯƠNG   02 Tạ gạo 03 C. LƯU THỊ TRÚC K 1 20 Kg đường 04 ÔB TRÙM CƯỜNG K 4 200.000 05 C. BẠCH TUYẾT K 5 500.000 06 B. CẢNH K 1 1.000.000 07 C. LOAN K 6 600.000 08 ÔB. PHẠM…

Chương trình tuần Thánh

Chương trình tuần thánh giáo xứ Tân Sa Châu . 

© Copyright 2019 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo