ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất;còn ai liều mất, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39)  

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy,thì không xứng đáng với Thầy”. (Mt 10,38)  

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện
ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện riêng tư với Ngài, Đấng mà chúng ta biết là yêu thương chúng ta.” Đây là một trong những câu nói của thánh nữ Têrêsa thành Avila mà tôi yêu thích nhất, một người phụ nữ vô cùng thông thái.  

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

"Các ông đi rao giảng,kêu gọi người ta ăn năn sám hối."(Mc 6,12)  

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường (Mc 6, 7-8)  

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ,thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấytrước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”(Mt 10,32)  

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

“Ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời,thì Thầy sẽ tuyên xưng nótrước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.(Mt 10,32)  

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

Chấm nối chấm - Suy niệm Lời Chúa hằng ngày năm B (2023-2024) - Tủ sách Học viện Dòng Đaminh.

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo