Tin Tức Giáo Hội

Chủ đề Năm Mục Vụ Gia Đình 2019: “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”

GIẢI THÍCH Ý NGHĨA LOGO   Bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giêsu là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Bàn tay phía dưới vừa là bệ đỡ vững chắc cho gia đình vững vàng trước sóng gió, nâng đỡ bảo bọc gia đình trong tình yêu nồng nàn của Chúa. Dấu đinh tình yêu này nhắc nhớ mỗi gia đình…

THỨ NĂM TUẦN THÁNH - THÁNH LỄ TIỆC LY

CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY !

THÁNH LỄ TIỆC LY - RỬA CHÂN

Thầy đã làm gương cho anh em. . . anh em hãy. . . cho nhau

© Copyright 2019 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo