AI TÍN NGÀY 31/08/2021

Ông GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN HOÀNG MỸ

Sinh năm 1968

Mất ngày 31/08/2021

Địa chỉ: 130/61 Phạm Văn Hai, thuộc Giáo khu IV


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo