THƯ MỤC VỤ

THỨ BẢY TUẦN 16 TN

“Cứ để cả hai cùng lớn lên ... tới mùa gặt... sẽ gom cỏ đốt đi, còn lúa thì chất vào kho” (Mt 13, 24-30)    1/ Dụ ngôn trình bày hiện trạng trần thế “vàng thau lẫn lộn”... ở đâu và thời nào cũng có tình trạng kẻ tốt người xấu sống bên nhau như cỏ lùng trong ruộng lúa.    2/ Chúa và con cái Chúa thì…

NGÀY 03 THÁNG 07- Lễ kính Thánh Tôma tông đồ

Tôn vinh lòng Chúa thương xót (Ga 20, 24-29)    1/ Chúa Giêsu 3 lần chúc: “Bình an cho các con”. Chúa là Đấng ban Bình An và là Chính Sự Bình An: “Vua Bình An” (Is 9, 5).    “Ngài là nguồn mạch bình an của chúng ta” (1Tx 5, 23)    2/ Đấng sai các tông đồ đi: “Có được đức tin là nhờ nghe giảng Lời Chúa...…

THƯ MỤC VỤ THÁNG - 07 năm 2021

  Quý Ông bà, Anh chị em, Thanh niênnam nữ và Thiếu nhi thân mến.   07.2021   Ý cầu nguyện : Cầu cho tình bằng hữu xã hội : Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.             A.  MÙA Covid…

THƯ MỤC VỤ THÁNG - 04

THƯ MỤC VỤ THÁNG 04.2021     Quý Ông bà, Anh chị em, Thanh niênnam nữ và Thiếu nhi thân mến.       Ý cầu nguyện : Cầu cho các quyền căn bản được tôn trọng trên toàn thế giới.   A TUẦN THÁNH TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. ­- 9 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LỄ LÁ Chúa Nhật Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh. Ngày này…

Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thư Mục vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh 2020

Kính gởi: quí cha, quí tu sĩ, chủng sinh và anh chị em tín hữu trong gia đình Tổng giáo phận Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô, Chúng ta đã bước vào Mùa Vọng chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Mùa Giáng sinh không chỉ là mùa vui chơi mua sắm, trang trí đèn sao, nhưng trước hết là mùa vui mừng đón Con…

THƯ MỤC VỤ THÁNG 12

THƯ MỤC VỤ THÁNG 12          Quý Ông bà, Anh chị em, Thanh niênnam nữ và Thiếu nhi thân mến.       THÁNG 12 – NĂM PHỤNG VỤ  2020 - 2021 NĂM B. MÙA VỌNG  “Mùuøa Voïng coù 02 ñaëc tính: vöøa laø muøa chuaån bò möøng leã troïng Giaùng Sinh, trong leã naøy, kính nhôù vieäc Con Thieân Chuùa ñeán laàn thöù…

© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo