Ca đoàn Mẹ Lên Trời - Phụng vụ Chúa Nhật 33 Thường niên Năm A

HOẠT ĐỘNG PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A

và Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam

CÁC HOẠT ĐỘNG SAU THÁNH LỄ


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo