THỨ BẢY TUẦN 16 TN

“Cứ để cả hai cùng lớn lên ... tới mùa gặt...
sẽ gom cỏ đốt đi, còn lúa thì chất vào kho” (Mt 13, 24-30)

   1/ Dụ ngôn trình bày hiện trạng trần thế “vàng thau lẫn lộn”... ở đâu và thời nào cũng có tình trạng kẻ tốt người xấu sống bên nhau như cỏ lùng trong ruộng lúa.

   2/ Chúa và con cái Chúa thì chỉ gieo lúa, ma quỷ và bè lũ nó thì gieo cỏ lùng.

   3/ Thông thường nông dân nhổ cỏ ngay khi phát hiện kẻo chúng ăn hết mầu mỡ cùa lúa...

   4/ Trên cánh đồng thiêng liêng Chúa bảo “cứ để cả hai lớn lên...” Tại sao vậy?

- Chúa tuyệt đối tôn trọng tự do của con người.

- Chúa nhân từ vô cùng, kiên nhẫn chờ đợi kẻ tội lỗi ăn năn sám hối.

- Cũng là dịp thử thách lòng trung thành của con cái Chúa... ở bên kẻ xấu mà không bị ảnh hưởng mới tài...

- Cũng là dịp thi ân cho kẻ tội lỗi... bao người tốt, việc tốt kề bên mà có làm cho kẻ xấu động lòng hoán cải không?

   5/ Khác với tự nhiên: lúa mãi là lúa, cỏ mãi là cỏ... cánh đồng thiêng liêng thì luôn biến động, nay tốt có thể mai xấu và ngược lại... “Ai bền đỗ đến cùng mới được cứu rỗi” (Mt 10, 22).

   6/ Ngày tận thế: “Gom cỏ lùng đốt đi”. Kẻ tội lỗi chịu án phạt mà không thể mở miệng kêu oan được vì đã có dư thời giờ và cơ hội hoán cải... thế mà vẫn ý thứccố tình chọn ma quỷ... thì kêu oan sao được.

***********

Tạ ơn Chúa giầu lòng thương xót nhưng cũng công bằng vô cùng. Xin cho chúng con luôn là lúa tốt và luôn gieo việc tốt. Amen.

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo