DANH SÁCH ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 8/2021

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Website : Tansachau.com

Tháng 08.2021

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

Anh chị Mai Ly – Khiêm

USA

2.000.000

02

Ân nhân

Chị Hà đưa

2.300.000

03

OB. Trùm Bai

Khu 1

1.000.000

04

Giò chả Tân Hương

P.V.H

200kg gạo, 3kg Knorr

05

Nguyễn Thái Bảo

 

500.000


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo