QUỸ CƠM THÂN ÁI HÀNG THÁNG

 

Danh sách quý ân nhân

giúp đỡ cho quỹ cơm thân ái

Giáo xứ Tân Sa Châu

sẽ được cập nhật tại địa chỉ:

tiny.cc/comthanai

Xin chân thành cảm ơn!


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo