AI TÍN ngày 18/08/2021

GIUSE HÙNH KỲ TRUNG 

SINH 03/05/1971

MẤT 18/08/2021

409 LÊ VĂN SỸ P 02 TÂN BÌNH


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo