AI TÍN - NGÀY 6/10

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ BÁO TIN

CỤ BÀ LUCIA NGUYỄN THỊ HOA

GIÁO KHU 3

Đã về bên Chúa ngày 5/10/2021

Cộng đoàn gx cầu nguyện cho bà sớm hưởng tôn nhan Chúa.

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo