CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY - NĂM C

(Lc 4,1-13)

“Người ở trong hoang địa…
chịu satan cám dỗ…”

   1/ Nhà văn Nikos Kazanzakis đặt cơn cám dỗ vào cuối đời Chúa, trên thập giá… trong tác phẩm “Cơn cám dỗ cuối cùng của Chúa”. Các tác giả Tin Mừng thì dặt cơn cám dỗ ngay đầu đời hoạt động của Chúa…

   2/ Thật ra cám dỗ đeo đẳng suốt đời Chúa:

- Cám dỗ đến từ lãnh đạo Do Thái…

- Cám dỗ đến từ ma quỷ…

- Cám dỗ đến từ đám dông dân chúng (muốn tôn Ngài lên làm vua).

- Cám dỗ thậm chí đến từ Phêrô: “Satan! lui ra sau thầy …”

   3/ Điều chính yếu Chúa bị cám dỗ là làm theo ý riêng, không theo đường lối, thánh ý Chúa Cha.

   4/ Chúa hóa thân làm người, sống giữa loài người, sống như mọi người (chỉ trừ tội lỗi) nên cũng chia sẻ cám dỗ, khổ đau và cả cái chết của chúng ta… nghĩa là liên đới với Con Người trong mọi tình huống. Chia sẻ cám dỗ của mình với người khác ta cảm thấy xấu hổ… phải biết rằng cám dỗ là chuyện bình thường, không bao giờ bị cám dỗ… là có vấn đề… cám dỗ cũng có tác dụng tích cực luyện ta nên vững mạnh hơn… giống như chích ngừa sởi, đậu mùa… là tiêm vi trùng bệnh (đã làm yếu đi) vào người ta… để các tế bào của ta chống lại, tiết ra kháng thể tiêu diệt chúng…

   5/ Cám dỗ chưa phải là tội… bao lâu ta ý thức không chiều theo nó. Chống lại nó ta còn có công trước mặt Chúa nữa.

   6/ Hãy cậy nhờ sức mạnh của Lời Chúa như thanh gươm 2 lưỡi mà chiến đấu và chiến thắng cám dỗ như Chúa: “Có Lời chép rằng...

   7/ Một cụ bà (tuổi cao, đau ốm) có con trai bỏ vợ… đưa bồ về nhà… với nhiều lễ vật, vừa ấp úng giới thiệu, bưng mâm lễ vật tới… bà cụ hất một cái… lễ vật bay tung tóe… con bé cũng co giò chạy mất dép… bà cương quyết không chấp nhận… bà đã thắng cám dỗ   


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo