CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN C

“Phúc cho anh chị em là những người nghèo khó,
vì nước Thiên Chúa là của anh chị em... ” (Lc 6, 20-26)

   1/ Cùng một nội dung Hiến chương Nước Trời hay Bài giảng trên núi hoặc Tám Mối Phúc Thật mà Thánh Matthêu diễn giải bằng tám lời chúc phúc còn Thánh Luca diễn giải bằng Bốn Mối phúc và Bốn lời quở trách.

   2/ Mối phúc Nghèo khó được đặt lên đầu vì tầm quan trọng và ý nghĩa bao quát của nó.

   3/ Phúc kẻ đang đói: Nghèo và đói luôn đi với nhau, có nghèo mới đói, đói vì nghèo...

   4/ Phúc kẻ khóc: Khổ thì mới khóc. Khóc tức là nghèo tiếng cười, ít vui thú..

   5/ Phúc kẻ bị ghét bỏ, khai trừ vì con người: Đó là nghèo tình yêu, sự quý trọng của thế gian: “Thế gian yêu những kẻ thuộc về nó” (Ga 15, 19).

   6/ Chúa báo trước rằng thế gian sẽ vui cười hả hê trong sự giầu có, sung túc mọi mặt của nó còn con cái Chúa sẽ phải khóc lóc trong cái nghèo khó vì nước trời, nhưng sẽ đến ngày (và ngày ấy không xa) thế gian sẽ phải khóc lóc nghiến răng muôn đời, còn con cái Chúa sẽ nhẩy mừng hớn hở muôn kiếp vì được chia sẻ sự giầu có, sung mãn vô cùng của Cha trên trời.

   Thánh Phaolô tuyên bố: “Tôi đành mất tất cả (nghèo) để được biết Chúa Giêsu, Chúa của tôi” (Pl 3, 8).

***********

   Có Chúa Giêsu là có tất cả, không Chúa Giêsu là chẳng có gì. Tôi chọn Giêsu.

Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa, cho tháng năm thôi những đìu hiu, giá lạnh khô cằn... (Ý Vũ).    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo