CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

(Ga 20, 19-31)

“Người thổi hơi và phán bảo các ông: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại”

   1/ Chúa Giêsu 3 lần chúc: “Bình an cho các con”. Chúa là Đấng ban Bình An và là Chính Sự Bình An: “Vua Bình An” (Is 9, 5).

   “Ngài là nguồn mạch bình an của chúng ta” (1 Tx 5, 23)

   2/ Đấng sai các tông đồ đi: “Có được đức tin là nhờ nghe giảng Lời Chúa... mà được nghe là nhờ có người được sai đi”.

   3/ Đấng ban Thần Khí và Sự Sống: “Người thổi hơi...”

   4/ Đấng Giầu Lòng Thương Xót: Trao trọn quyền Tha Tội cho các Tông Đồ và những người kế vị...

   “Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên” (Lc 1, 77)

   5/ Ơn cứu chuộc được Chúa Cha ban cho nhân loại là tha cho họ mọi tội lỗi nhờ công chuộc tội của Chúa Giêsu – thực hiện dưới sự chỉ đạo của Chúa Thánh Thần.

   Tác động của Chúa Thánh Thần rất cụ thể và mạnh mẽ trong công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu:

- Tác động trong biến cố Truyền Tin: “Thánh Thần Chúa sẽ bao phủ bà…

- Tác động trên cụ già Simêon và Anna.

- Lấy hình chim câu đậu xuống trên Chúa Giêsu khi Người chịu phép rửa.

- Đem Chúa Giêsu vào hoang địa: “Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ” (Mt 4, 1).

- Xức dầu tấn phong và sai Chúa Giêsu đi: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi công bố Tin Mừng” (Lc 4, 18- 20).

- Trong khi rao giảng: “Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói…” (Lc 10, 21).

- Thánh Thần đã cùng các tông đồ làm chứng Chúa Giêsu đã sống lại: “Chúa đã cho Người trỗi dậy… về sự kiện đó chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần” (Cv 5, 30- 32).

- Với Giáo Hội, công việc truyền giáo hoàn toàn do Thần Khí điều khiển: “Ông Phêrô còn phân vân… thì Thần Khí bảo ông: Kìa có ba người đang tìm ngươi đã đến, xuống mà đi với họ… ông Phêrô còn đang nói thì Thánh Thần đã ngự trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa” (Cv 10, 19. 44).

***********

            “Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con…” (Lm. Nguyễn Ngọc Phan).    


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo