CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM C

(Ga 16, 12-15)

“Khi nào Thánh Thần đến,
Người sẽ dẫn anh em vào sự thật vẹn toàn”

   Các bản văn hôm nay đều nói về Chúa Thánh Thần. Hoạt động của Thánh Thần rất phong phú.

   1/ Hoạt động trong lịch sử cứu độ: Lúc khởi đầu Thiên Chúa dựng nên trời và đất… Thần khí Chúa bay là trên mặt nước làm sản sinh mọi loài (St 1, 1).

   2/ Khởi đầu Tân ước, Thần khí đã làm cho Ngôi Hai nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.

   3/ Chính thần khí dẫn Chúa Giêsu vào hoang địa sau khi Chúa chịu phép rửa.

   4/ Chúa Giêsu công bố trong hội đường NazaretThần khí Chúa ngự trên tôi, Người xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó…       (Lc 4, 18-20).

   5/ Với giáo hội sơ khai:

Ngự xuống trên các tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần, ban nguồn mạch bảy ơn.

- Nhận được sức mạnh để can đảm làm chứng: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần… Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem, trong khắp miền Giuđê, Samaria cho đến tận cùng thế giới  (Cv 1, 8).

   6/ Thánh thần đổi mới các tông đồ:

- Đổi mới trí khôn: Các ông vốn là dân chài it học… nay thành những nhà giảng thuyết hấp dẫn, dám đối đầu với các thầy thông luật, các thủ lãnh đạo đời… Các ngài chẳng học ngoại ngữ… mà nay nói nhiều thứ tiếng… dân tộc nào cũng hiểu được…

- Đổi mới ý chí: Xưa các ông sợ hãi, bỏ Thầy trốn hết… Họp nhau phải đóng kín cửa vì sợ người Do Thái.

   Với sức mạnh của Thánh Thần, các ông can đảm, mạnh bạo bất chấp mọi thế lực cản trở.

- Đổi mới trái tim: Xưa các ông còn ham trần tục, tranh nhau địa vị, nghĩ nhiều về lợi ích cho mình… nay các ông nhường nhịn, đoàn kết hi sinh tất cả cho Chúa và đàn chiên của Chúa là Giáo Hội, sẵn sàng đón nhận cái chết để làm chứng.

   Những đổi mới trên là sự thật vẹn toàn mà Thánh Thần đem đến khi các tông đồ mở lòng đón nhận Thánh Thần mà Chúa Cha và Chúa Giêsu sai đến.

***********

Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài… (Thành Tâm)   


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo