CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C

(Lc 19, 28-40)

“Hoan hô Con Vua Đavit!
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”

   1/ Để củng cố Đức Tin cho các môn đệ để họ sẵn sàng đón nhận và chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa, càng về cuối đời, Đức Giêsu càng dùng nhiều cách để mặc khải Ngài là Thiên Chúa quyền năng:

- Hiển Dung trên núi Tabor trước ít lâu, các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan còn nghe Chúa đàm đạo với Môsê và Êlia về cuộc Khổ Nạn tại Giêrusalem...

- Đứng với các môn đệ mà Chúa đã thấy mẹ con con lừa cột ở đâu... và chủ nhân sẽ hỏi gì... và phải trả lời thế nào...

- Chúa Cỡi lừa là để ứng nghiệm lời tiên tri Dacaria: Vua ngươi đến với ngươi hiền lành, cỡi trên lưng lừa...” (Dcr 9, 9).

- Dân hô vang: “Hoan hô Con Vua Đavit...” Tước hiệu này là của Đấng Messia theo các tiên tri.

   2/ Dù đã Mặc khải Thiên Tính Chúa như vậy, khi đối diện với cuộc thương khó, các tông đồ dường như mất hết niềm tin, các ông bỏ Thầy, chạy tứ tán để thoát thân... có ông còn chối bỏ vì sợ liên lụy khi được hỏi...

   3/ Các tông đồ chỉ phục hồi niền tin sau khi Chúa Sống Lại và nhất là khi Thánh Thần ngự đến...

***********

Lạy Chúa! Chúng con yếu đuối lắm, chúng con sợ đau khổ lắm. Xin thêm đức tin và sức mạnh cho chúng con để chúng con trung thành giữ đạo Chúa giữa “thế hệ gian tà và ác độc” này.    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo