LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM C

(Bđ1: 1Sm1, 20- 22. 24- 28. Bđ2: 1Ga, 1- 2. 21- 24. TM: Lc2, 41- 52)

   1/ Bđ1: Mọi ngày đời Samuel sống được dâng cho Chúa.

- Việc thụ thai của bà Anna và của Đức Maria đều là phép lạ của Chúa.

- Samuel được cha mẹ dẫn lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa cùng với của lễ. Đức Mẹ và thánh Giuse cũng dâng Con như vậy.

- Bài thánh ca của Bà Anna là nòng cốt của bài ca Magnificat của Đức Maria.

   2/ Bđ2: Ai giữ các điều răn của Chúa thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy.

   3/ Tin Mừng: Đức Giêsu thể hiện lòng hiếu thảo của Người:

- Với Cha Trên Trời: Hành hương dự lễ, ở lại lo việc Nhà Cha (bí mật Cứu Thế mà Đức Maria và thánh Giuse cũng không hiểu).

- Với cha mẹ trần gian thì Trở Về Nazaret và Vâng Phục các Ngài.

- Sự kiện “Lạc Mất Ba Ngày” còn báo trước việc Chúa sẽ được an táng 3 ngày trong lòng đất Mẹ không thấy mặt Con và nỗi đau của Mẹ trong cuộc khổ nạn của Con (tương lai xa làm sao Mẹ hiểu được... nên Mẹ ghi nhớ để khám phá dần dần...).

- Biến cố cả nhà lên Đền Thờ còn làm chứng Đức Mẹ chỉ có Mình Chúa Giêsu (Chúa Giêsu không có anh chị em ruột) vì nếu còn lũ con nhỏ nữa thì không thể nào Đức Mẹ và thánh Giuse bỏ chúng ở nhà cả 12 ngày mà đi lễ đền thờ... Chỉ có Mình Chúa Giêsu nên Đức Mẹ Trọn đời Đồng trinh.

   4/ Bài học rút ra:

- Mẫu gương gia đình sống đạo: gia đình hành hương, gia đình dự lễ. Cha mẹ làm gương, động viên con cái, sắp xếp mọi việc và ưu tiên cho thánh lễ.

- Ngày nay quá lo “cơm áo gạo tiền” nên các gia đình công giáo thiếu sót điểm này... chính vì thế mà gia đình kém hạnh phúc, con cái mất đức tin...

- Gia đình thánh Nữ Têrêsa HĐG, chẳng làm gì to tát, chỉ âm thầm sống đạo trong bậc sống mình: Kinh sáng tối;siêng năng dự lễ; dâng con cho Chúa; vâng ý Chúa, yêu thương đùm bọc... Têrêsa 4 tuổi thì mẹ chết, Ông Martin ở vậy nuôi con, 15 tuổi Têrêsa xin vào dòng kín, bố sẵn sàng dâng con cho Chúa, sống âm thầm cầu nguyện trong 1 nhà dưỡng lão...

   Têrêsa được phong hiển thánh năm 1925... còn bố mẹ được phong hiển thánh ngày 18/ 10/ 2015.

 ***********

Gia đình thánh Têrêsa đã bắt chước Thánh Gia, xin cho gia đình chúng con cũng biết noi gương như vậy. Amen.

Giuse trong xóm nhỏ điêu tàn thuở xưa miền Nazaret, Thánh Gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo...” (Gioan P. đ. Nhu)


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo