NGÀY 19 THÁNG 03 - Lễ mừng kính Thánh Cả Giuse

(Lc 2,41-51)

Bài suy niệm 1:

“Khi tỉnh dậy Giuse đã thực hiện như lời Sứ thần truyền, ông tiếp nhận bạn mình nhưng
 không ăn ở cho đến khi bà sinh con trai đầu lòng thì ông đặt tên con trẻ là Giêsu”

   1/ Đính hôn hay thành hôn? Đây là Đính Hôn nhưng theo luật Do Thái trong thời gian chờ đợi rước dâu 6 tháng hay hơn nữa hai người có quyền “ăn ở” với nhau nếu có thai thì đứa con được pháp luật công nhận. Cho nên Đính Hôn của Do Thái kể như Thành Hôn của Việt Nam nhưng chưa về chung sống với nhau ngay.

   2/ Ông Giuse là người công chính. Công chính theo truyền thống Do Thái là tuân thủ lề luật. Ông Giuse có quyền “kêu oan” và Đức Maria sẽ bị kết án nhưng Giuse được chọn làm Cha Nuôi Chúa Cứu Thế nên đã giữ Đức Công Bình và Bác Ái của Tân Ước hơn là công bình của Cựu Ước: Không tố cáo vu vơ không bằng chứng, không làm thiệt hại cho ai, luôn tôn trọng mạng sống người vô tội... nên đã chọn giải pháp “im lặng” cứ để Đức Maria ở bên ngoại...

   3/ Chúa đã ra tay giải quyết... và Giuse đã tuyệt đối vâng lời như Đức Mẹ đã “xin vâng”.

   4/ Giêsu chính là tên sứ thần đã báo trước cho Đức Maria... Thánh Giuse đặt tên con trẻ là chính thức nhận con mình.

   Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa Cứu Độ, tức là Chúa Cứu Thế.

   5/ Thánh Matthêu trích dẫn bản 70 đoạn Is 7, 14 có ý chứng minh Đức Mẹ Đồng Trinh...

   6/ Hai kiểu nói cần hiểu chính xác:

- Sinh con Đầu Lòng… không có nghĩa là còn con khác nữa... mà nhắc tới luật trong sách Xuất Hành: Con Trai Đầu Lòng thì thuộc về Thiên Chúa.

- Không ăn ở “cho đến khi bà sinh con” kiểu nói xác định khoảng thời gian đó, không được quả quyết gì sau đó. Cho tới khi bà sinh con không đương nhiên là sau đó thì ông bà ăn ở với nhau.

   Trường hợp bà Michal vợ vua Đavit, bị Chúa phạt: “không có con cho đến chết”... không có nghĩa là sau khi chết bà sẽ sinh con (2Sm 6, 23).

***********

Xin cho chúng con học gương công chính và vâng lời của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Amen.

 “Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng hôm qua hôm nay và ngày mai...” (Mi Trầm).    

 

Bài suy niệm 2:

“Sau 3 ngày ông bà mới tìm thấy
con trong Đền thờ…”

   1/ Công trình cứu chuộc của Thiên Chúa được chuẩn bị từ rất xa… Các tiên tri trong Cựu Ước đã dọn đường bằng cách báo trước những biến cố xẩy ra trong chương trình cứu chuộc mà Đức Kitô thực hiện… từ nơi Chúa sinh ra: Belem… tới nơi Chúa chịu chết: Giêrusalem. Tất cả đều khớp với nhau, không sai một ly. Các thánh kí dùng kiểu nói: “để ứng nghiệm lời tiên tri đã báo…”.

   2/ Sự việc Đức Mẹ và thánh Giuse lạc mất chúa 3 ngày tại Giêrusalem, trùng khớp và báo trước cái chết và mai táng Chúa 3 ngày trong mồ tại Giêrusalem:

- Cũng dịp lễ Vượt Qua.

- Cũng tại Giêrusalem.

- Cũng 3 ngày không thấy Chúa.

- Cũng những khổ đau, lo lắng, sầu não… của người mẹ mất con.

   3/ Chúa muốn cho Đức Mẹ và Thánh Giuse trải nghiệm trước cuộc khổ nạn của Chúa. Các ngài là những người cộng tác mật thiết vào công trình cứu chuộc của Chúa.

   Nguyện xin Thánh cả Giuse quyền cao sang, rầy đang no đầy ơn phúc trên Thiên đàng, cứu giúp chúng con thế trần lầm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo