NGÀY 21 THÁNG 12

“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ
thực hiện những gì Người đã nói với em”(Lc 1, 39- 45)

   1/ Bà có phúc hơn mọi người nữ và hơn hết mọi người vì bà đã tin. Sau này Chúa cũng đã xác nhận: “Phúc thay kẻ không thấy mà tin.”

   2/ Đức tin của Mẹ mạnh hơn cả Đức tin của Tổ phụ Abraham. Tổ phụ trông đợi Lời hứa của Thiên Chúa mãi mà không có một mụn con nên đã nghe bà Sara đến ngủ với nàng hầu Haga để có Ismael.

   3/ Đức tin của Mẹ mạnh hơn đức tin của ông Dacaria vì ông đã hoài nghi lời truyền tin của Sứ Thần nên đã bị câm suốt thời gian bà Isave mang thai.

   4/ Nếu Mẹ yếu Đức tin thì Mẹ sẽ mất hết các đặc ân Chúa dành cho Mẹ.

   5/ Mẹ đi thăm bà Isave không phải để “Xem lời Thiên sứ có thật không” mà để chia sẻ niềm vui của chị đồng thời đem niềm vui cứu độ đến và thực hiện những “Dấu chỉ tiên tri” do Thánh Thần soi sáng:

Đấng Cứu Thế đã đến lập triều đại mới“Bởi đâu tôi được Mẹ Đức Chúa đến với tôi?”.

Xác nhận tín điều (cũng là đặc ânĐức Maria Mẹ Thiên Chúa.

- “Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến với tôi thế này? Vì khi tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng...”


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo