THỨ BA NGÀY 22 THÁNG 02 - Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

(Mt 16, 13-19)

“… Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy mà là Cha Thầy Đấng ngự trên trời… Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy… Thầy trao cho Con chìa khóa nước trời…”

   1/ Trước khi về Trời, rõ ràng Chúa Giêsu đã long trọng công bố: Phêrô làm đầu và nền tảng Hội thánh… quyền của Phêrô là quyền tối thượng… vì Phêrô đã được chính Cha trên trời hướng dẫnmặc khải, (không do bất cứ phàm nhân nào) (câu 17).

   2/ Một vài điểm trong truyền thống Cựu Ước được sắp xếp lại như thứ tự các điều răn. việc chuyển ngày Sabát sang Chúa nhật … (nội dung vẫn giữ nguyên) hoàn toàn thuộc thẩm quyền của Phêrô và Tông đồ đoàn (anh em ly khai luôn trách Giáo Hội “đổi Kinh Thánh” do không tin việc trao quyền của Chúa Giêsu).

   3/ Luật Cựu Ước đối với người Do Thái là quan trọng nhất thế mà thánh Phaolô (có sự nhất trí của Phêrô và các tông đồ) đã quả quyết: “Người ta được nên công chính không phải vì làm những điều luật dậy mà nhờ tin vào Đức Giêsu” (Gl 2, 16). “Người đã hủy bỏ Luật cũ gồm các Điều răn và Lề luật…” (Ep 2, 15).

   4/ Phép Cắt bì là cực kì quan trọng (lễ nghi nhập dân Chúa) thế mà các tông đồ quyết định “bỏ cái một”… “Anh em mà chịu phép Cắt bì thì Đức Kitô sẽ không có ích gì cho anh em” (Gl 5, 2).

   Quyền tối thượng của thánh Phêrô và các tông đồ là như vậy. Quyền đó chỉ có nơi Hội Thánh Công Giáo, do Chúa thiết lập và có sự kế thừa tới nay và cho đến tận thế.

   Tín hữu trưởng thành phải nắm vững vấn đề này để không lung lạc trước những làn gió đạo lý lung tung.

   Ngày nay ai tin theo Đức Kitô phải tin theo Giáo Hội. Không có chuyện tin Đức Kitô nhưng phản đối Giáo hội“Ai nghe lời các con là nghe lời Ta, ai khi dể các con là khi dể Ta, ai khi dể Ta là khi dể Đấng đã sai Ta”       (Lc 10, 16).

            Chống đối, phê phán Đức Giáo Hoàng … chính là chống lại Đức Kitô.    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo