THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

(Mt 23, 1- 12)

 “Đừng gọi ai dưới đất là Cha…
đừng để ai gọi mình là Thầy… là vị chỉ đạo”

   1/ Anh em ly khai dựa vào câu này mà chỉ trich người Công Giáo không giữ đúng Thánh Kinh vì cứ gọi các linh mục là Cha.

   2/ Hiểu đúng Thánh Kinh là hiểu đúng ý Chúa Giêsu. Vậy câu này Chúa Giêsu muốn người ta hiểu theo nghĩa đennghĩa con chữ hay nghĩa bóng?

   3/ Chắc chắn không phải nghĩa đen, nếu theo nghĩa đen tôi không gọi là Cha mà là ba, bố, tía… đâu có sai Thánh Kinh?

   4/ Chúa Giêsu không bao giờ mâu thuẫn… Chúa cấm người ta gọi cái ông đẻ ra mình là Cha thế mà chính Chúa lại gọi thánh Giuse là ChaMà cha mẹ tìm con làm gì, cha mẹ không biết rằng Con có bổn phận ở nhà Cha Con sao?” (LC 2, 49).

   5/ Câu trên phải hiểu theo nghĩa bóng nghĩa là không được tôn thờ ai, không được nghe lời ai dưới đất như tôn thờ và nghe lời Chúa… cũng không để ai tôn vinh mình là Thầylà chỉ đạo như hay hơn Đức Kitô. Chính mình cũng không coi ai, cái gì ngang hàng hay cao hơn Thiên Chúa, hơn Đức Kitô.

   Ý Chúa chỉ như vậy. Ai hiểu như thế là hiểu đúng ý Chúa.

   Lời kinh cửa miệng của người DoThái: Nghe đây! Hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Chúa duy nhất, hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa anh chị em hết lòng, hết dạ, hết sức anh chị em… (Đnl 6, 4).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo