THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH

(Ga 10, 22-30)

Người Do Thái nói với Đức Giêsu:
“Nếu Ông là Đấng Kitô, xin nói công khai
cho chúng tôi biết…”

   Chúa Giêsu đáp:

- “Tôi đã nói rồi mà các Ông không tin”.

“Những phép lạ làm chứng cho Tôi, các ông cũng không tin… vì các ông không thuộc đàn chiên của tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi…”

   1/ Người Do Thái là đồng bào của Chúa không tin Chúa.

   2/ Người Nazaret là dồng hương của Chúa cũng không tin Chúa. Họ còn có ý đồ giết Chúa: “Lôi Chúa lên núi cao, có ý xô Chúa xuống vực, nhưng Chúa băng qua giữa họ mà đi (vì giờ Chúa chưa đến)” (Lc 4, 29- 30).

            Cha Giuse Phạm văn Thăng kể rằng khi ngài còn dậy học ở Chủng Viện Piô 12, có 2 mẹ con nghèo lắm vẫn đến xin cha giúp đỡ… cha cho nhiều lần… nhưng thiếu vẫn thiếu… cha bảo bà ra đầu đường ngồi sửa xe đạp, cha cho bộ đồ nghề và chỉ cách vá xe… 2 mẹ con làm được, kiếm tiền dủ sống… cám ơn cha và xin theo đạo… cha dậy giáo lý và rửa tội cho 2 mẹ con… thế rồi không biết chị ta nói gì với bạn bè ve chai… mà trong vòng mấy năm trước khi chủng viện giải tán… chị đã đưa về cho cha rửa tội 32 người. Thật diệu kì công việc của Chúa.    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo