THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

“Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 22- 30)

   1/ “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi Trời ban cho”. Lời dậy của Thánh Gioan tẩy giả giống y lời dậy của Chúa Giêsu khi trả lời cho quan Philatô: Ngài chẳng có quyền gì trên tôi nếu Trời chẳng ban cho Ngài (Ga 19, 11).

   2/ Gioan là người rất chân thật, trung tín, bao dung và khiêm tốn:

- Chân thật: Chúa dậy “Có nói có, không nói không”. Gioan đã sống triệt để nguyên tắc đó: “Tôi không phải là Đức Kitô”.

- Trung tín: Làm thật tốt nhiệm vụ được giao: “Tôi được sai đến trước Người đề dọn đường”. Vui mừng vì đã làm tròn nhiệm vụ: “Ai cưới vợ nấy là chồng, người phù rể thì vui mừng khi chàng rể lên tiếng... Niềm vui của tôi đã đầy đủ”.

- Bao dung: Các môn đệ có vẻ ghen dùm Thầy mình: “Người mà Thầy làm phép rửa cho, nay cũng làm phép rửa và ai nấy đều đến cùng Người”. Gioan không một thoáng buồn... trái lại vui vẻ lấy hình ảnh chàng rể và người phù rể ra giải thích cho các môn đệ...

- Khiêm tốn: Thánh Gioan là tấm gương khiêm nhường và hiền hậu giống Chúa Giêsu: “Hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Nên đã không ngần ngại tuyên bố với mọi người: “Tôi không đáng xách dép cho Người... Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại”.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo