THỨ BẢY SAU LỄ TRO

(Lc 5, 27- 32)

“Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc,
kẻ đau yếu mới cần”

   1/ Kỳ thị là tật xấu thâm căn cố đế của con người, xưa cũng như nay và cho đến tận thế. Chỉ có ai tin theo Chúa Giêsu và sống lý tưởng của Người thì mới sửa được tính xấu này.

   “Trong Đức Kitô không còn Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà… Tất cả chỉ là một trong Chúa Kitô” (Gl 3, 28).

   2/ Chúa Giêsu không bao giờ có thái độ phân biệt đối xử. Người gần gũi, bao dung, yêu thương mọi người: vào ngụ tại nhà ông Giakêu thu thuế, nói chuyện với người phụ nữ 5 đời chồng ở bờ giếng Giacóp, ngồi ăn với người thu thuế và quân tội lỗi… không ngại kêu mời Lêvi thu thuế vào hàng tông đồ…

   3/ Chúa dậy cho các biệt phái kiêu căng một bài học: Các ông tự cho mình là công chính rồi khi miệt những kẻ khác… mà không biết chính mình đầy tội lỗi… như những nấm mồ tô vôi, bên ngoài coi trắng đẹp nhưng bên trong là xương thịt thối tha…

   4/ Tự phong cho mình tước hiệu Công Chính đã là một tội trước mặt Chúa vì: Trước nhan Chúa chẳng có ai là Công Chính (Tv 142, 2).

   Thánh Augustinô, trong sách tự thuật đã tha thiết cầu xin Chúa: “Xin cho con biết Chúa. Xin cho con biết con”.

***********

Xin cho chúng con nhận biết mình yếu đuối, tội lỗi, thấp hèn để chúng con khiêm tốn học theo gương Chúa, biết bao dung trước những khuyết điểm của anh chị em, sống yêu thương chan hòa với mọi người nhất là những anh chị em kém may mắn hơn chúng con. Amen.    


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo