THỨ BẢY TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

“Người này là ai mà cả đến gió và biển
cũng tuân lệnh ?” (Mc 4, 35-41)

   1/ Nước tuân lệnh biến thành rượu ngon (tại tiệc cưới Cana).

   2/ Bánh và  tuân lệnh hóa ra nhiều nuôi 1 lần 5.000 người; 1 lần 4.000 người… còn dư nhiều thúng đầy mảnh vụn…

   3/ Mặt nước tuân lệnh để Chúa bước đi như trên đất…

   4/ Bệnh tật tuân lệnh biến khỏi bệnh nhân.

   5/ Đàn cá tuân lệnh chui vào lưới của các tông đồ.

   6/ Tội lỗi tuân lệnh ra khỏi tâm hồn người sám hối.

   7/ Quỷ dữ tuân lệnh xuất khỏi người chúng ám.

   8/ Thần chết tuân lệnh trả lại sự sống cho người đã ra đi.

   9/ Các tầng trời và các thiên thần tuân lệnh phục vụ Chúa.

   Đáng buồn thay! Chỉ có con người có tự do mà không biết dùng tự do của mình mà phục vụ Thiên ChúaTiếc thay!

   Adong, Evà hạnh phúc trong vườn địa đàng… Một hôm không nghe lệnh Chúa, ăn trái cấm… Thế là, hỡi ôi!... Phải chết… may mà có Chúa Giêsu “Vâng lời cho đến chết”; có Đức Mẹ lúc nào cũng “Xin vâng”… mới cứu vãn được.

***********

Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai… (Mi Trầm)    


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo