THỨ BẢY TUẦN 5 MÙA CHAY

(Ga 11, 45- 57)

 “Thà một người chết thay cho dân
còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.
Điều đó không phải ông tự mình nói ra
nhưng vì ông làm thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân”

   1/ Chúa Giêsu chết thay cho mọi dân là kế hoạch cứu chuộc đã định trước. Cựu Ước đã loan báo và chính Chúa Giêsu đã nhiều lần báo trước.

   “Tôi trung của ta, người công chính sẽ gánh lấy tội lỗi muôn dân… Bởi vì người đã hiến thân chịu chết và đã bị liệt vào hàng phạm nhân…” (Is 53, 11-12).

   2/ Thiên Chúa thật khôn ngoan và chính trực, có thể dùng cả kẻ dữ, những nghịch cảnh để thực hiện kế hoạch của mình mà không làm mất tự do của con người.

- Caipha nói về kế hoạch của ông và thượng hội đồng “một người phải chết để muôn dân được sống”. Ông nói với sự tự do hoàn toàn của mình, không bị áp đặt… thế nhưng Chúa đã dùng lời đó làm lời tiên tri về cái chết của Chúa Giêsu để cứu muôn dân khỏi chết đời đời.

Giuđa bán Chúa 30 đồng, anh tự do hoàn toàn, không ai ép buộc anh… nhưng điều đó lại làm ứng nghiệm lời tiên báo trong Cựu Ước. Tiên tri Isaia đã nói: “30 đồng bạc là giá con cái Israel đã đặt”.

Việc Giuđa bán Chúa cũng đã được báo trước qua việc anh em GIUSE bán ông cho lái buôn đem qua Ai cập.

- Việc Philatô cho đóng 1 bảng trên thập giá có chữ viết: “Giêsu Nazaret, Vua Dân Do Thái”. Ông có ý chế nhạo, nhưng lại là Lời tiên tri công bố sự thậtChúa Giêsu Là Vua. (thủ lãnh Do Thái lấy làm nhục xin ông đổi, ông tuyên bố: “Cái gì đã Viết là Viết”.

- Việc quân lính chia nhau áo chúa Giêsu và bắt thăm áo trong… 1000 năm trước Tiên tri Đavít đã báo trong Thánh Vịnh 21: “Chúng đã chia nhau áo Ta, còn áo trong thì chúng bắt thăm ai được thì lấy cả”.

   3/ Thiên Chúa là Đấng Thượng trí cao vời, chương trình cứu chuộc của Chúa vô cùng kì diệu.

   Chúng con tin và suy tôn, bái phục. Xin cho chúng con được hưởng ơn Cứu độ của Chúa.

***********

Trong kinh cầu chịu nạn có câu chúng ta phải suy nghĩ: “Kẻo sa hỏa ngục chẳng được công đức Chúa Giêsu chuộc cho”… thương xót chúng con.    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo