THỨ HAI TUẦN 2 MÙA CHAY

(Lc 6, 36- 38)

“Anh chị em hãy có lòng nhân từ
như Cha anh chị em là Đấng Nhân Từ”

   1/ Chữ “nhân” đứng đầu trong các đức tính của con người. Đức Khổng Tử chủ trương: “Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín” (ngũ thường).

   2/ Ngũ “chuẩn” của một nam nhi mà cô gái khôn ngoan chọn làm chồng: “Nhân, Trí, Chí, Lực, Tài”. Ít ai đủ 5 tiêu chí này cách viên mãn, người có trí khôn tốt có khi lại kém ý chí… người có sức khỏe tốt có khi lại kém tài năng, tiền bạc… nhưng thiếu gì thì thiếu không bao giờ được thiếu “Chữ Nhân”. Thiếu tiêu chí này, những cái khác chỉ tạo ra những “tướng cướp” còn có nhân, người ta sẽ dần dần bù lấp được những phần yếu kém kia.

   3/ Bài học đầu tiên, cần thiết nhất, Chúa yêu nhất… đó là: “Có lòng nhân từ như Cha… ”

   Người ta vẫn tin thuyết nhân quả, có vay, có trả, có gieo có gặt… Thánh Phaolô nói: Gieo gì gặt nấy, gieo ít gặt ít, gieo nhiều gặt nhiều (2Cr 9, 6).

   Không phải ngẫu nhiên xẩy ra chuyện đó mà có Đấng cầm cân nẩy mực là Chúa Chí Công vận hành.

   Con cái Chúa quyết:

- Không lên án… để khỏi bị kết án.

- Hãy biết cho đi… để được ơn lành

- Hãy mau tha thứ… để được thứ tha.

- Hãy đong cho nhau những đấu thật đầy… Chắc chắn vạt áo chúng ta sẽ túm không hết…

   Vua Đavit có lòng nhân từ tha thứ cho đứa con phản bộiApsalon dấy loạn cướp ngôi cha… khi nó bị đâm chết… Vua đã khóc con như mưa… còn muốn chết thế con nữa… Tấm lòng người cha đó đã thấu đến Chúa… nên sau này vua Đavit phạm tội cực trọng: giết chồng, đoạt vợ thuộc hạ… vua ăn năn sám hối… đã được Chúa thứ tha… và vẫn duy trì lời hứa cho ông trở thành ông tổ của Đấng Cứu Thế.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo