THỨ HAI TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

(Mc 8, 11-13)

“Người Pharisêu đòi 1 dấu lạ để thử Chúa Giêsu.
Chúa thở dài và nói: Thế hệ này đòi dấu lạ.
Tôi bảo thật… sẽ chẳng cho 1 dấu lạ nào…”

 Bài suy niệm 1:

   1/ Đòi dấu lạ mới tin… đó là thử thách Chúa. Chúa không bao giờ chấp nhận cho ai thử thách Người: Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa (Mt 4, 7).

   2/ Dưới chân thập giá, những người biệt phái cũng thách thức Chúa: “Nếu ông là Đấng Kitô thì hãy xuống khỏi Thập Giá đi để chúng tôi tin”. Chúa Giêsu không xuống khỏi thập giá.

   3/ Đối với Chúa chỉ có niềm tin chân thành, mạnh mẽ dến độ “liều lĩnh” mới hài lòng Chúa.

   Anh trộm lành thấy Chúa cũng chịu khổ hình như mình, chẳng tỏ ra chút quyền uy nào cả… chỉ có một đời thánh thiện không ai sánh kịp… anh tin và đã cầu khẩn kẻ bị đóng đinh như mình… “Lạy ông! khi nào về nước của ông, xin nhớ đến con”. Chúa đáp ứng liền: “Tôi bảo thật, ngay chiều nay anh sẽ ở trên Thiên đàng với Tôi”.

   4/ Tín hữu chưa trưởng thành thì nằng nặc xin Chúa phải ban điều mình xin… không cho hay chưa cho thì kêu trách Chúa, rồi chán nản việc đạo, ngã lòng, có khi bỏ Chúa… như thế có nghĩa là chúng ta thử thách Chúa… Chúng ta muốn bắt Chúa theo ý ta chứ không phải ta theo ý Chúa…

   Thánh Tiên Sa“Tôi chỉ là trái banh, Chúa Giêsu là cậu bé thích đá banh, cậu đá lên bờ, đá xuống ruộng… chán thì đá vô xó nhà để lăn lóc đó… Tôi vui lòng miễn là cậu vui thôi …”. Tuyệt vời!

Bài suy niệm 2:

“Người thở dài não nuột và nói:
Sao thế hệ này lại đòi một dấu lạ…
Thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào”

   1/ Ai đòi và ai xin dấu lạ?

- Những người pharisêu tranh luận với Chúa và đòi dấu lạ.

- Những người tin tưởng Chúa như người bị bệnh phong, bà góa Sidon Phênixi… rất khiêm tốn cầu xin

   2/ Ai được dấu lạ, ai không?

- Ai xin khiêm tốn và tin tưởng… đều được dấu lạ.

- Ai kiêu căng, tranh luận, đòi thử Chúa… đều bị từ chối… còn bị khiển trách: “Thế hệ gian ác này đòi dấu lạ… sẽ không cho chúng dấu lạ nào...”

   3/ Mỗi lần chúng ta cầu xin với lòng tin tưởng vững vàng, lòng khiêm tốn sâu thẳm, dám nói“Nếu Chúa muốn… nếu đẹp lòng Chúa… xin ban cho con ơn con xin. Chúa ban, con cám ơn Chúa; Chúa không ban, con đội ơn Chúa hơn nữa, vì Chúa sẽ cho con ơn khác lớn hơn”… Thì chắc chắn chúng ta làm vui lòng Chúa… và sẽ có dấu lạ cho ta.

   4/ Mỗi lần chúng ta cầu xin mà thiếu kiên nhẫn và khiêm tốn, đòi Chúa ban ngay… chưa được thì chán nản, bỏ kinh hạt, lễ lạy… còn đi rêu rao trách Chúa bất công, không thương mình… Chắc chăn chúng ta làm Chúa buồn: “thở dài não nuột”… mà khiển trách: “Thế hệ gian tà này chỉ đòi dấu lạ… (vì chúng gian tà) nên không cho dấu lạ nào cả”.

***********

Xin cho chúng con noi gương, bắt chước những kẻ mạnh tin trong phúc âm. Amen.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo