THỨ HAI TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

(Mc 9, 14-29)

 Bài suy niệm 1:

 “Thế hệ cứng lòng, không chịu tin,
Tôi còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ?”

   1/ Chúa đau lòng khi nói: “Tôi còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ?”

   2/ Cái gì làm Chúa phải đau lòng chịu đựng?

- Thái độ cứng lòng tin: Chúa giảng Lời Chúa, họ không tin, không đón nhận.

- Chúa làm gương sống khó nghèo, hiền hậu, bác ái... họ không bắt chước.

- Chúa làm phép lạ họ chứng kiến... họ cũng không tin và không theo đường lối Chúa... họ còn bảo: “Ông ta nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ” (tội cố chấp này Chúa gọi bằng tên: Phạm đến Thánh Thần. Không thể được tha).

- Họ luôn sống ngược với những gì Chúa hướng dẫn: tham lam, giả hình, kiêu ngạo, ăn nhậu, chơi bời vô độ...

   3/ Xưa Chúa phải chịu đựng thế nào thì nay Chúa cũng phải chịu đựng như vậy và còn hơn vậy nữa... vì ngày nay tiến bộ của con người đẻ ra trăm ngàn tội ác mới, ghê gớm hơn... (phá thai tràn lan, hôn nhân đồng tính, xả súng giết hàng loat, ôm bom khủng bố... thế chiến thứ hai làm chết 67 triệu người, bị thương gấp 10 lần... thế chiến thứ ba mà xẩy ra... các lò nguyên tử đồng loạt nổ... thì Chúa chỉ việc ngự trên đám mây xuống mà phán xét... vì tận thế đã đến).

   4/ Con cái Chúa phải Cầu nguyện luôn và xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta vì chúng ta còn yếu kém.

   “Lạy Thầy! tôi tin. nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi” (c 29).

***********

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân... (Ng. Hữu)

Bài suy niệm 2:

“Tôi tin… Nhưng xin Thầy
giúp lòng tin yếu kém của tôi”

   1/ Lời tuyên xưng tuyệt vời của người cha đứa nhỏ.

   2/ Tuyệt vời ở chỗ ông khiêm tốn hạ mình xuống trước mặt Chúa: “Xin giúp lòng tin yếu kém của tôi” (thực ra đem con bệnh tật đến với các tông đồ là đã có lòng tin mạnh rồi).

   3/ Chúa đã tuyên bố: “Mọi sự đều có thể đối với người tin”. Rồi Chúa trục xuất quỷ câm cứu cháu bé. Đó là bằng chứng xác nhận đức tin mạnh của cha đứa nhỏ.

   4/ Trước khi Chúa ra tay, các tông đồ đã dùng quyền để trừ mà không nổi khiến Chúa phải thốt lên: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi còn phải ở cùng các ngươi đến bao giờ?”

   5/ Lời than này nhắm vào các tông đồ hơn là vào bố đứa nhỏ (bố đứa nhỏ đã tin và đem con tới với các tông đồ). Chính Chúa xác nhận điều này khi trả lời câu các ông hỏi: “Tại sao chúng con không trừ được?” - Vì các con thiếu cầu nguyện (Thánh Mathêu còn thêm: Ăn chay)” (cũng đồng nghĩa với thiếu đức tin).

   Kết luận: Sống với niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa thể hiện qua việc khiêm tốn ăn chay cầu nguyện ta mới thắng được ma quỷ.

***********

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối… (Ng. Hữu)


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo