THỨ NĂM TUẦN 3 THƯỜNG NIÊN

“Anh chị em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa
cũng lấy đấu đó mà đong cho anh chị em…
và còn cho nhiều hơn nữa” (Mc 4, 21-25)

   1/ Anh chị em ngoài công giáo luôn tin thuyết nhân quả. Gieo nhân nào thì sẽ gặt quả nấy. Những ai chân thành tin nhận thuyết này thì họ thường làm lành. lánh dữ. Làm lành để được quả lành, lánh dữ để khỏi nhận quả dữ.

   2/ Chuyện lành trả lành, dữ trả dữ đối với người ngoài công giáo là chuyện ngẫu nhiên thôi. Không có ai đứng ra trả cho người ta cả. Và họ có làm lành, lánh dữ cũng là để cho mình được điều lành, khỏi chịu điều dữ.

   3/ Người công giáo làm lành, lánh dữ trước hết là để đẹp lòng Cha nhân hậu trên trời Đấng yêu sự lành, ghét sự dữ, sau đó mới trông mong Cha giữ lời hứa đong đầy sự lành cho chúng ta và che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ.

   4/ Cha trên trời mới là Đấng chí công và nhân hậu, chúng ta yêu mến tôn thờ và luôn tin tưởng cậy trông vào lòng trung tín của Ngài. Không bao giờ Ngài sai lời hứa.

            Đavit khi bị vua Saul truy đuổi để giết đi, Đavit đã có cơ hội sát hại vua Saul nhưng không giết chỉ cắt 1 miếng áo bào để làm chứng… Chúa đã thương Đavit, cho ông chiến thắng mọi kẻ thù, thống nhất đất nước, làm cho dân giầu nước mạnh… và khi yếu đuối sa ngã phạm trọng tội, ông đã biết sám hối và được Chúa tha chết cho (bù lại việc ông tha chết cho vua Saul.)


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo