THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

(Ga 13, 16-20)

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy,
và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy”

   “Sai đi, sai đến” là điều tối quan trọng trong đạo Chúa. Chính Chúa Giêsu cũng không tự mình đến, mà được Cha sai xuống trần để thực hiện chương trình cứu độ của Chúa ChaNhư Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con (Ga 20, 21).

   Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy đi, này Thầy sai anh em như chiên con vào giữa bầy sói...      (Lc 10, 2-3).

   1/ Người được sai đi hướng dẫn cộng đoàn hay làm tông đồ là những Thừa tác viên, đã được tuyển chọn và được đặt tay trao Sứ Vụ rồi mới sai đi. Ai không được sai mà đến làm việc này nọ liên hệ tới cộng đoàn thì không phải Người của Giáo hội. Có khi xâm nhập để phá hoại… chúng ta cảnh giác, báo cho cấp trên ngay. Hiện nay đang có nhóm: “Chúa Trời Mẹ” từ Hàn Quốc tràn sang VN, rao truyền nhiều điều trái đạo lý của Công Giáo… Tín hữu thông báo cho nhau không tiếp, không nghe, không theo và báo ngay cho Cha Sở của mình.

   Thánh Phaolô nói: Chúng tôi luôn chứng tỏ mình là Thừa tác viên của Thiên Chúa” (2 Cr 6, 4).

   Gần đây nổi lên khắp nơi hai hiện tượng: Sách Sự Thật và Sứ Điệp Từ Trời”. phổ biến mạnh mẽ khắp nơi, làm lung lạc đức tin nhiều người. Hai hiện tượng này nguồn gốc mập mờ, nghe đâu từ một phụ nữ ở Ái Nhĩ Lan… được 1 nhóm ủng hộ, tung đi khắp nơi. Trong đó có nhiều điều sai lạc giáo lý truyền thống.

   Với người Tín Hữu Trưởng Thành, chỉ cần hỏi một câu là rõ trắng đen: Ai gởi hay sai chúng đến?

   Nếu không phải từ những Thừa tác viên của Giáo hội thì cứ việc bỏ đi, chẳng phải bận tâm.

   Những gì chúng ta đón tiếp từ Thừa tác viên Giáo hội là đón tiếp từ Chúa.

   Chúng con cám ơn Chúa đã sai các mục tử đến hướng dẫn chúng con. Chúng con không sợ lạc đường.    


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo