THỨ NĂM TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

(Mc 8, 27-33)

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

   1/ Câu hỏi của Chúa đòi ta phải xác định mối tương quan với Chúa (người thân thương, ruột thịt gắn bó hay người xa lạ, chẳng có liên hệ gì).

   2/ Thánh Phêrô đã có câu trả lời tuyệt vời… đến nỗi Chúa Giêsu xác nhận: “Không phải xác thịt mặc khải cho anh điều đó mà là Cha trên trời…”

   3/ “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” có nghĩa “Thầy là Cứu Chúa của chúng con, chúng con tin tưởng và nguyện sống chết với Thầy…

   4/ Năm 1981 khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đến thăm mục vụ Philippines, một bạn trẻ đã dặt câu hỏi với ĐGH: “Đối với ĐTC, Chúa Giêsu là ai?” ĐGH trả lời lập tức: “Ngài là Đấng đã yêu tôi và đã nộp mình vì tôi” (Gl 2, 20) ĐGH Gioan Phaolô nay đã là Thánh GH Gioan Phaolô 2.

   5/ Mỗi người trong chúng ta trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu như thế nào?


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo