THỨ NĂM TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

(Mc 9, 41-50)

“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn
đang tin đây phải sa ngã thì thà cột cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn…”

   1/ Cớ sa ngã hay gương mù gương xấu. Chúa Giêsu nói: “Chẳng bao giờ hết gương xấu nhưng khốn cho kẻ làm gương xấu…

   2/ Kẻ Tin Chúa thì ít, kẻ không tin và chống lại Chúa thì nhiều vô kể. Chỉ có kẻ Tin Chúa cách tuyệt đối (10 người tin không được 1 người hoàn toàn sống đúng Lời Chúa) mới hy vọng không gây ra gương xấu, nên cớ vấp phạm cho anh chị em mình. Như thế thì có lúc nào thiếu gương xấu?.

   3/ Chuyện có gương xấu kể như đương nhiên nhưng Chúa nhấn mạnh: “Khốn cho kẻ làm gương xấu và kẻ (có trí khôn suy biết, nhận định, biện phân mà còn) theo gương xấu”.

   4/ Làm gương tốt, theo gương tốt thì được sống đời đời, làm gương xấu, theo gương xấu thì phải chết đời đời.

   5/ Chúa dùng kiểu nói “cường điệu” của văn chương để so sánh: (không được thực hành theo mặt chữ hay nghĩa đen) chặt chân, chặt tay, móc mắt… nếu chúng nên cớ vấp phạm. Ý Chúa chỉ muốn dậy: Ai cũng phải bảo tồn thân thể toàn vẹn. Mất phần nào cũng xót lắm… nhưng khi chúng đã hoại tử (trở thành cớ hủy hoại cả thân thể) thì cũng phải “đoạn chi” để bảo vệ sự sống cho toàn thân. thà chịu què, cụt, chột mà còn sống thì hơn cứ để chúng lại mà phải chết.

   6/ Hiện nay bệnh tiểu đường lan tràn mạnh mẽ khắp thế giới và cứ 30 giây thí có một người bị “đoạn chi”. Cách nay khoảng 20 năm báo chí có đăng tin chị Phúc ở vùng núi vào rừng đốn củi, đạp phải bẫy thú không sao gỡ ra được, trời lại sắp tối, không ai qua lại, thú rừng có thể ăn thịt chị… không còn cách nào khác, chị bèn cắn răng chặt đứt bàn chân dính bẫy, xé áo cột vết thương rồi cố lết về nơi có nhà gần nhất kêu cứu… chị đã được đưa tới bệnh viện cứu sống… nhưng chẳng còn bàn chân.

   Chúa kết luận: “Thà mất một phần thân thể mà được vào Nước trời còn hơn là còn đủ toàn thân mà phải vào địa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt”.

***********

Xin cho chúng con không bao giờ làm gương mù gương xấu, nên cớ vấp phạm cho ai và cũng không bao giờ theo gương xấu của ai. Amen.    


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo