THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Lc 24, 35-48)

“… Tất cả những gì sách Luật Môsê, sách các tiên tri và các Thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm… Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh… (Người truyền) phải nhân danh Người mà giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội… Chính anh em là chứng nhân về những điều này”

   1/ Thánh Kinh là lời chứng về Chúa Phục Sinh chắc chắn và tuyệt vời nhất.

   Chính Thánh Phêrô cũng phải dùng Thánh Vịnh 15 mà làm chứng cho người Do Thái về việc Chúa Giêsu sống lại: Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, cũng không để vị thánh của Ngài hư nát trong phần mộ. Chúa sẽ dậy con biết đường về cõi sống, trước thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên hữu Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi” (Cv 2, 27-28).

   2/ Muốn làm chứng cho Chúa Phục Sinh , trước hết phải thấm nhuần Kinh Thánh.

   3/ Đọc, phân tích, hiểu, thuộc Kinh Thánh… là cần nhưng chưa phải đã thấm nhuần Kinh Thánh.

   Muốn thấm nhuần cần thiết phải sống Tin Mừng: lời ăn tiếng nói, nghĩ suy, hành vi, nhất cử nhất động… phải toát ra lý tưởng Tin Mừng. Nói cách khác phải biến con ngườicuộc đời mình thành cuốn Thánh Kinh sống. Thiên hạ chưa có cuốn Thánh Kinh để đọc thì họ có thể đọc Thánh Kinh khi nhìn vào đời sống chúng ta: Muốn trình bày giáo huấn của Chúa về hôn nhân công giáo: Đơn hôn, không ly dị, yêu thương giúp đỡ nhau phần hồn phần xác, sinh sản và giáo dục con cái theo Luật Chúa… vợ chồng tín hữu hãy yêu thương tôn trọng nhau, gắn bó với nhau, chăm sóc hồn xác con cái thật tốt.

   Chúa Giêsu đã phán: Không phải các ngươi cứ kêu: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào nước Trời mà chỉ những ai làm theo ý Cha ta mới được vào mà thôi (Mt 7, 21).

   4/ Thấm nhuần Thánh Kinh như thế thì tín hữu sẽ rất tốt lành, rất dễ thương, rất công bình bác ái, trong sạch, yêu thương và lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ yêu thương và giúp đỡ mọi người. Thế là đương nhiên họ là chứng nhân của Chúa trước mặt muôn dân.

   Chúa yêu cầu: Sự sáng của các con phải chiếu giãi ra xung quanh để muôn dân thiên hạ thấy những việc tốt đẹp các con làm mà tôn vinh Cha của các con, Đấng ngự trên trời (Mt 5, 16).

   Con người và đời sống thánh thiện của thánh nữ Mônica đã chinh phục được hai bố con “hư hỏng” là ông chồng Dionisius và cậu con trai Augustinô về cho Chúa vào đầu thế kỷ thứ năm.

***********

Trong nhóm chia sẻ Lời Chúa, một hôm trưởng nhóm hỏi xem các bạn đọc bản dịch nào, bạn thì nói bản dịch của cha Thuấn, bạn khác đọc bản dịch của cha Huân, của nhóm PVCGK… trưởng nhóm hỏi bạn cuối cùng, bạn đó trả lời: “Tôi đọc bản dịch của mẹ tôi.”… Mọi người trợn mắt: “mẹ bạn có bằng cử nhân Kinh Thánh, thông thạo tiếng Do Thái, La Tinh, Hi Lạp và 3 sinh ngữ khác?”… Mẹ tôi không biết chữ nhưng mẹ tôi là “Cuốn Kinh Thánh sống” vì cứ nhìn đời sống mẹ tôi, tôi đọc được đoạn Kinh Thánh tương ứng. Thí dụ thấy đời sống khó nghèo của mẹ tôi, tôi đọc được những gì Chúa dậy về đức khó nghèo.   


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo