THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY

(Ga 7, 1- 2. 10. 25- 30)

“Họ tìm cách bắt Đức Giêsu
nhưng giờ của Người chưa đến”

 

   Trong lễ nghi làm phép Nến Phục Sinh (hiện thân của Chúa Sống Lại) có câu: “Thời gian là của Chúa”. Ai làm chủ thời gian người đó là Thiên Chúa.

   1/ Bài Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu làm chủ thời gian nên Người là Thiên Chúa.

   Thời gian và Không gian là hai phạm trù xác định một biến cố lịch sử. Cái gì được nói tới, được kể ra ngoài 2 phạm trù này thì chỉ là tin đồnhuyền thoại hay thần thoại mà thôi.

   Thuyết Tiến hóa chủ trương vật chất tự hữuhằng hữu, thiên biến vạn hóa ra muôn loài… Vật chất cụ thế như hòn đá, cục đất… bắt buộc phải chiếm 1 vị trí nào đó trong không gian và ở 1 điểm nào đó trong thời gian. Vậy cái gì đã biến hóa ra thời gian và không gian? Ai có thể trả lời được?

   2/ Không ai xác định cách tuyệt đối chính xác một sự việc tương lai ngoại trừ Chúa Giêsu.

   Chương trình cứu chuộc của Chúa đã được hoạch định rõ ràng thời điểm và địa điểm. (tam nhật Vượt Qua và Núi Sọ) Trước thời điểm đó là “Giờ Ta chưa đến” không ai có thể ra tay chuyển đổi được dù mọi phương tiện sẵn trong tay. (lính tráng, vũ khí, Chúa Giêsu thi giảng công khai trong dền thờ… )

   3/ Lần Chúa về Nazaret … dân làng phẫn nộ lôi Chúa lên đỉnh đồi, nơi xây thành của họ (ám chỉ đồi Gôlgôta), muốn xô Chúa xuống vực… nhưng “Người băng qua giữa họ mà đi” … vì giờ của Người chưa đến.

   4/ Trước khi bước vào cuộc khổ nạn Chúa Giêsu cầu nguyện: Lạy Cha! Giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha… (Ga 17, 1).

   Tới thời điểm cuộc khổ nạn Chúa tuyên bố: “Đã đến giờ của quyền lực tối tăm”. Và Chúa nói với các môn đệ: “Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi… ” Rõ ràng Chúa làm chủ thời gianNgài là Thiên Chúa hằng sống.

***********

Lạy Chúa Giêsu con tin Chúa là Thiên Chúa, là Chúa Tể muôn loài…

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo