THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

(Ga 21, 1-14)

“… Người môn đệ được Đức Giêsu
thương mến nói với Phêrô: Chúa đó!”

   Mầu Nhiệm Của Tình Yêu.

   1/ Gioan là người môn đệ đầu tiên tin Chúa Sống Lại“Ông đã thấy và ông đã tin…”

   Trong lần hiện ra này cũng chính Gioan nhận ra trước hết, đã nói với Phêrô: “Chúa đó!”

   Chỉ có Mầu Nhiệm Tình Yêu mới giải thích được điều này. Gioan là môn đệ trẻ nhất, có lẽ mình ông chưa có vợ và cũng không lấy vợ, nên được Chúa thương hơn anh em. Anh em không gọi tên Gioan nữa mà gọi là Người môn đệ Chúa thương. Chính Gioan cũng thương Thầy hơn các anh em, mình ông theo sát Thầy vào sân thượng tế, chứng kiến toàn vẹn cuộc xử án Thầy, một mình ông trong hàng ngũ môn đệ theo Thầy tới chân cây thập giá, chứng kiến giờ Thầy trút hơi thở cuối cùng và nhận lãnh lời trối: “Đây là con của Mẹ và đây là Mẹ của con”. Từ giờ ấy Gioan đưa Mẹ về nhà mình… (các ông khác sợ chạy mất dép.).

   Chính tình yêu mách bảo Gioan những điều đó. Người ta nói những người yêu nhau chân thành thì có “giác quan thứ sáu”. Điều đó quả không sai. Một bà mẹ trẻ quả quyết rằng chị biết chắc nhu cầu của đứa con nhỏ xíu mỗi khi nó khóc: khóc thế nào là do đói, khóc thế nào là do đau bụng, khóc thế nào là làm nũng đòi bế…

   2/ Người tín hữu muốn sống thánh thiện, muốn nhậy bén trong công tác Tông đồ Truyền giáo, phải nhận ra tình Chúa yêu mình, và lấy Tình yêu đáp lại Tình yêu, bảo đảm họ sẽ có muôn vàn cách làm sáng danh Chúa. (người không có tình yêu thì đừng hòng có một việc làm cho phải đạo.)

   Thánh nữ Têrêsa Calcutta làm sáng danh Chúa biết bao! Lên lễ đài lãnh giải Nobel Hòa Bình mà tay vẫn lần hạt… Bà còn xin bỏ bữa tiệc chiêu đãi để thêm ngân sách xây bệnh viện cho người bệnh phong.

***********

Tình yêu Thiên Chúa đưa con lên cao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi báo đền    


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo