THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA CHAY

(Lc 11, 29- 32)

“Thế hệ gian ác này đòi dấu lạ… Sẽ không cho chúng Dấu Lạ nào ngoài Dấu Lạ tiên tri Giona…”

   1/ Thế hệ gian ác xưa ác vừa, nay ác hơn… xưa chưa có bom nguyên tử, chưa có các phương tiện khoa học để phá thai, chưa có sida, xả súng, khủng bố giết người hàng loạt… Nay không thiếu cái ác nào…

   2/ Xưa nay đều đòi dấu lạ… nghĩa là bắt Chúa phải theo sự điều khiển của mình chứ không muốn chấp hành luật Chúa… xin cái gì thì đòi Chúa phải cho, chưa cho hay không cho (vì có hại) thì kêu trách Chúa không thương, Chúa bất công, Chúa vô cảm… lười học mà đòi Chúa phải làm phép lạ cho thi đậu, cờ bạc, rượu chè, trai gái, “tứ đốm tam khoanh” mà cứ bắt Chúa phải ban hạnh phúc …

   3/ Nếu Giona là dấu lạ cho thế hệ xưa thì chính Đức Giêsu là Dấu Lạ vĩ đại nhất cho thế hệ hôm nay và mãi mãi…

- Một con người lạ.

- Một đời sống lạ.

- Những lời dậy lạ.

- Cái chết lạ.

- Sự sống lại lạ lùng hơn nữa… đón nhận Chúa Giêsu là nhận được phép lạ cả thể…

   Như xưa ba nhà chiêm tinh nhận ra sao lạ và đi theo, đã gặp được Chúa là Nguồn Bình An và Hạnh Phúc Vĩnh Hằng.

***********

Gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh… (Tiến Lộc)    

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo